Jujutsu Kaisen Figurine, Anime Figure, Kawaii Toy, Yuji Itadori, Gojo with box

380.00

Jujutsu Kaisen Figurine, Anime Figure, Kawaii Toy, Yuji Itadori, Gojo with box

380.00