Jujutsu Kaisen Figurine, Anime Figure, Kawaii Toy, Yuji Itadori, Gojo with box

350.00

Jujutsu Kaisen Figurine, Anime Figure, Kawaii Toy, Yuji Itadori, Gojo with box

350.00

SKU: room 18 rack 5E Category: