Kakashi 104 cm katana

1,099.00

Kakashi 104 cm katana

1,099.00